For norsk næringsliv

Dette notatet er ment å gi oppdatert og formålstjenlig informasjon og veiledning til norske bedrifter som vurderer å drive forettningsvirksomhet i Bosnia-Hercegovina. Les mer

Photo: Berit Roald/ NTB scanpix

Norge har støttet innovasjonssentre i flere regioner i Bosnia-Hercegovina. Sentrene kan bidra med ulike tjenester til norske bedrifter som ønsker å etablere seg i landet. Hvilke tjenester som tilbys i hvilke regioner er opplyst nedenfor. Det samme er prisene for de ulike tjenestene. Les mer

Norske bedrifter som er interessert i å etablere seg i Bosnia-Hercegovina og ønsker informasjon om dette kan kontakte den norske ambassaden i Sarajevo. The Royal Norwegian Embassy in Sarajevo: Ferhadija 20 71000 Sarajevo Tlf.: +387 33 25 40 00 E-post: emb.sarajevo@mfa.no Les mer

En oversikt over norske virksomheter i Bosnia Hercegovina (inkl. busniness inkubatorer). Les mer