Kraljevina Norveška i Bosna i Hercegovina su 2008 godine sklopile sporazum po kome se Konvencija između Kraljevine Norveške i SFRJ od 22.11.1974 godine, prenosi na Norvešku i BiH. Dodatak ovome (donešen u novembru 2011 godine) je dao tumačenje sporazuma po kome neke kategorije državljana BiH imaju pravo na starosnu penziju.

Read more